Joan-Albert Serra

Consultor i investigador en música, arts i educació
Sobre mi

CONSTRUINT RELACIONS CREATIVES A TRAVÉS DE LA MÚSICA I LES ARTS

Visió

Crec en el poder transformador de la música i les arts, el seu potencial per contribuir al canvi positiu i el benestar en la societat i la seva capacitat per fomentar l’empatia i la comprensió entre persones i comunitats culturalment diverses.

Missió

La meva missió és contribuir a la realització d’aquesta visió de la música i les arts en l’actual entorn cultural, social, econòmic i polític cada cop més complex i canviant, a través de:

 • promoure l’accés, educació, participació i involucració en la música i les arts de persones de totes les edats i procedències;
 • recolzar la formació i desenvolupament professional de músics i artistes;
 • estimular la investigació, innovació i creativitat artística;
 • fomentar la diversitat cultural i el diàleg intercultural;
 • construir relacions creatives entre els stakeholders (parts interessades) dels sectors públic, privat, comunitari i voluntari;
 • encoratjar la cooperació local, nacional i internacional;
 • i desenvolupar estratègies per millorar la cultura organitzativa, diversitat, inclusió, qualitat i sostenibilitat de les organitzacions amb les que treballo.
|

Carrera

El compliment d’aquesta missió ha estat el focus de la meva àmplia carrera com a líder d’institucions i programes d’educació musical (inclosos conservatoris, universitats i escoles), consultor, professor, dissenyador de currículums, investigador, avaluador de qualitat (QA), coordinador de relacions internacionals, ponent, articulista, emprenedor, productor, intèrpret i compositor.
|

Filosofia de treball

La creativitat i innovació formen part del meu ADN i són els principals motors de la meva ètica de treball. Sempre soc ambiciós amb els resultats dels projectes amb els quals m’involucro, i m’acosto a cada un d’ells de manera atenta, única i holística, considerant les seves implicacions artístiques, socials i econòmiques i tenint en compte les necessitats i punts de vista de tots els stakeholders interns i externs.

Àrees d’especialització

Al llarg de la meva carrera en el sector de la música i les arts, he desenvolupat coneixements pràctics en:

 • Lideratge, gestió i cultura organitzativa
 • Recerca cultural i social
 • Diseny curricular i innovació pedagògica
 • Educació superior i desenvolupament professional
 • Gestió i producció artística
 • Desenvolupament i fidelització d’audiències
 • Control de la qualitat (QA)
 • Disseny i gestió de projectes
 • Relacions i xarxes internacionals
 • Cooperació i emprenedoria

Consultoria

Poso a disposició la meva experiència i coneixements a:

 • Organitzacions musicals i artístiques
 • Escoles, universitats i institucions d’educació superior
 • Administracions públiques, fundacions i organitzacions benèfiques
 • Recintes, ensembles, grups i orquestres

ekamusica.com

El nom del meu domini pren la seva arrel de “eka”, la paraula sànscrita que significa “un”, el símbol de la unitat, la unitat i l’harmonia que la música i les arts poden crear.